top of page

Labs

Rydym yn gweithio gyda llywodraeth leol ac yn defnyddio technoleg newydd i helpu pawb i fyw mewn cymdeithas glyfar a theg.

Mewnwelediadau Ymfudo ar gyfer llywodraeth leol

Dyma ddisgrifiad eich Prosiect. Darparwch grynodeb byr i helpu ymwelwyr i ddeall cyd-destun a chefndir eich gwaith. Cliciwch ar "Golygu Testun" neu cliciwch ddwywaith ar y blwch testun i ddechrau.

Symud i We3

Dyma ddisgrifiad eich Prosiect. Cliciwch ar "Golygu Testun" neu cliciwch ddwywaith ar y blwch testun i ddechrau.

Enw'r Prosiect

Dyma ddisgrifiad eich Prosiect. Darparwch grynodeb byr i helpu ymwelwyr i ddeall cyd-destun a chefndir eich gwaith. Cliciwch ar "Golygu Testun" neu cliciwch ddwywaith ar y blwch testun i ddechrau.

bottom of page