top of page
Image by Charanjeet Dhiman

Adeiladu perthnasoedd cwsmeriaid hirhoedlog

Cysoni ceisiadau cwsmeriaid ar unwaith i'ch CRM ac adnoddau gweithrediadau cwsmeriaid am ddim.

Government Building Columns

Helping more than 265 local UK authorities capture revenue

At the point of move-in and move-out out Monadd connects with more than 265 local councils across the UK. Helping residents start the relationship with their local council and continue it for the duration of their stay.

Each information point is verified and confirmed by the resident before it reaches the revenue departments at the local councils. That way councils can connect with residents right away.

Cyflymu ceisiadau syml

Dechrau

Cysylltwch eich CRM i gael diweddariadau ar unwaith gan eich defnyddwyr.

bottom of page